Har påbörjat ett projekt för ett antal bilderböcker för vuxna. Den första är Nakenlekar en bilderbok för vuxna. Den kommer innehålla erotiska digitala målningar. Den skildrar nakenlekar, ensamma onani bilder eller med par som älskar varandra och utforskar varandras kroppar.

Den andra boken som ligger i planering är en under arbetsnamnet “Kinks” En Bilderbok för vuxna med erotisk digital konst av människor med lite andra preferenser inom det sexuella.
Kinks är benämningen på ett stort antal olika sätt att ha sexuellt umgänge på. Det kan handla om allt från olika sätt att använda sexuella rollspel på, olika samlagstekniker där exempelvis bindande av partnern eller sadomaschosim ingår eller olika fetischer. 

Have started a project for a number of picture books for adults. The first is Nude play a picture book for adults. It will contain erotic digital paintings. It depicts nude games, lonely masturbation pictures or with couples who love each other and explore each other’s bodies.

The second book that is in planning is one under the working name “Kinks” An Image Book for adults with erotic digital art by people with slightly different preferences in the sexual. Kinks is the term for a large number of different ways of having sexual intercourse. It can be anything from different ways of using sexual role-plays, different intercourse techniques where, for example, binding of the partner or sadomaschosim is included or different fetishes.