Digitala målningar är bilder som från Photoshop gått till Corel Painter och sedan helt målats på datorn. Bilder kan sedan tryckas som så kallade Geecle Fin Art Print. Det finns fler olika underlag att få trycket på, vanligast är Canvas men även Aluminium eller Plexiglas förekommer.

Digital paintings are images from Photoshop to Corel Painter and then completely painted on the computer. Images can then be printed as so-called Geecle Fin Art Print. There are more different surfaces to get the pressure on, most commonly Canvas is but also Aluminum or Plexiglass.