Fine art nude photography is a genre of fine-art photography which depicts the nude human body with an emphasis on form, composition, emotional content, and other aesthetic qualities.

The nude has been a prominent subject of photography since its invention, and played an important role in establishing photography as a fine art medium.

The distinction between fine art photography and other subgenres is not absolute, but there are certain defining characteristics.

Erotic interest, although often present, is secondary, which distinguishes art photography from both glamour photography, which focuses on showing the subject of the photograph in the most attractive way, and pornographic photography, which has the primary purpose of sexually arousing the viewer. Fine art photographs are also not taken to serve any journalistic, scientific, or other practical purpose.

The distinction between these is not always clear, and photographers, as with other artists, tend to make their own case in characterizing their work, though the viewer may have a different assessment.

The nude remains a controversial subject in all media, but more so with photography due to its inherent realism. The male nude has been less common than the female, and more rarely exhibited or published.

The use of children as subjects in nude photography is especially controversial.

______________________________________________________________________________

Fine Art fotografi är en genre av konstfotografi som avbildar den nakna människokroppen med tonvikt på form, komposition, känslomässigt innehåll och andra estetiska egenskaper.

Nakenhet har varit ett framträdande ämne för fotografering sedan det uppfanns, och spelat en viktig roll för att etablera fotografiet som ett konstnärsmedium.

Skillnaden mellan Fine Art fotografi och andra undergenrer är inte absolut, men det finns vissa definierande egenskaper.

Erotiskt intresse är ofta sekundärt, vilket skiljer Fine Art fotografi från både glamourfotografering, som fokuserar på att visa modellen på fotografiet på det mest attraktiva sättet, och pornografisk fotografi, som har det främsta syftet att sexuellt väcka betraktaren. Fine Artlik fotograferas inte heller för att tjäna några journalistiska, vetenskapliga eller andra praktiska ändamål.

Skillnaden mellan dessa är inte alltid tydlig, och fotografer, liksom med andra artister, tenderar att göra sin egen bedömning för att karakterisera sitt arbete, även om betraktaren kan ha en annan uppfattning av motivet.

Naket är ett kontroversiellt ämne i alla medier, men mer med fotografi på grund av dess inneboende realism. Den manliga nakenheten har varit mindre vanligt än kvinnans, och mer sällan uppvisad eller publicerad. 

Användningen av barn som ämnen i nakenfotografering är särskilt kontroversiellt.