När det kommer till fotografering väcktes mitt intresse i unga år. 1972 köpte jag en Pentax ES världens första 35 mm SLR med fullt elektroniskt slutarsystem.


When it comes to photography, my interest was raised in young years. In 1972, I bought a Pentax ES world’s first 35 mm SLR with full electronic shutter system.

Pentax ES

En för den tiden avancerad systemkamera. Fotograferade en hel del i början av 70-talet. Sedan tog det måleriet över bildskapandet mer och mer. När jag sedan 1984 – 1988 gick på konstutbildning så hade jag införskaffat en Konica med ett antal objektiv.


An advanced camera for the time being. Photographed a lot in the early 70’s. Then it took more and more painting over the image creation. When I went to art education since 1984 – 1988, I had acquired a Konica with a number of lenses.

Konica TC

Denna kamera sålde jag sedan till konstskolan när jag slutade där. Fick sedan möjlighet i slutet av 80-talet byta till mig en Nikon FE mot en tavla och som en delersättning av jobb jag utfört. Denna kamera användes flitigt under början av 90-talet vid modellfotografering.


This camera I then sold to the art school when I finished there. Then got the opportunity in the late 80’s switch to me a Nikon FE against a blackboard and as a substitution of work I performed. This camera was used extensively during the early 90’s in model photography.

Nikon FE

Denna kamera med 35 mm objektivet finns fortfarande i min ägo. 2004 köpte jag en Canon EOS 10D som var en uppföljare till Canon D60 och lanserades 2003. 


This camera with 35mm lens is still in my possession. In 2004, I bought a Canon EOS 10D which was a sequel to the Canon D60 and launched in 2003.

EOS 10D
Canon EOS 10D

Nästa kamera som kom i min ägo var Canon 6D, en fullformatskamera och som är min huvudkamera för närvarande. 


The next camera that came into my possession was the Canon 6D, a full-size camera and which is my main camera at the moment.

 EOS 6D
Canon EOS 6D