Om du/ni vill köpa någon av mina bilder så är priset för en digital bild 300 SEK. Sedan kan ni själva välja vilket format den ska skrivas ut i och vilket företag som ska göra det. Jag använder mig av bestcanvas.se se deras priser här. Använd kontaktformuläret och skriv vilken bild ni önskar köpa så återkommer jag med info.

If you want to buy any of my pictures, the price for a digital image is 300 SEK. (Approximately 25.5£ or 33.8$) Then you can choose for yourself which format it should be printed in and which company should do it. I use bestcanvas.se to see their prices here. Use the contact form and write which image you want to buy and I will return with info.