Denna sida innehåller Erotisk konst av mig Po Andersson. Det mesta av konsten som visas här är helt skapad i datorn, så kallad digital konst, dessa går att köpa i form av Fine Art Giclée. En del av dessa bilder kommer att göras i olika medier, Olja, akryl, akvarell och mixed media. Dessa kommer att ligga i en för dem avsedd sida.
Alla digitala bilder kommer som sagt att kunna beställas som Giclée Fine Art Print i webbutiken.
Det finns i dag ett motstånd mot digital konst och utskrifter av dessa i Giclée, men det är egentligen inte mer annorlunda än fotografier och fotokonst.
Po Andersson

Lämna gärna en kommentar i min gästbok.

This page contains erotic art by me Po Andersson. Most of the art shown here is entirely created in the computer, so-called digital art, these can be purchased in the form of Fine Art Giclée. Some of these images will be made in various media, oil, acrylic, watercolor and mixed media. These will be in a side intended for them.
All digital pictures will, as I said, be ordered as Giclée Fine Art Print in the webshop.
There is today a resistance to digital art and prints of these in Giclée, but it is really no different than photographs and photo art.
Po Andersson

Please leave a comment in my guestbook.


error: Content is protected !!