Categories
Okategoriserade

Digital Paintings

Digital art that is created on computer with the help of various drawings and painting programs and then printed as giclée fine art print. Can be compared to another form of art print such as copper engraving, lithography, silk screen printing etc.
Unfortunately, Giclée has not reached the same status as the other graphical forms. Digital art is not room-rich, it can be said but it is on the rise and may perhaps get a higher status in the future.
Especially if more established artists start using the digital medium and that the acceptance is higher at the galleries.
I myself use digital media both for sketching, as a basis for paintings in traditional media such as oil, acrylic paint etc. But also as finished articles in digital design and printed as Giclée
Today, there are several programs to use to draw, paint on the computer. We have Adobe Photoshop and to some extent Adobe Illustrator but more specific programs like Corel Painter, Chalk, Paintstorm Studio, ArtRage, Media Bang Paint, JumpPaint and Clip Studio Paint.
There may be more but these cover most things, yes we have of course Gimp the free photshop-lining program with the absolutely worst interface and bumpy to a thousand so it’s nothing I recommend.
Some programs have a higher learning threshold than others, some are easier to understand. Most have endless options for everything for brushes.
Which program you prefer is a matter of taste, free or purchased, Adobe’s Photoshop can be obtained for 120 SEK a month, it is now completely cloud-based and cannot be purchased separately. Most programs have demo versions so you can test them before buying, some are free so there is just to refuel.
The advantage of digital painting programs is, you do not need to buy new paint, brushes, canvas, tensioning frame, etc. In addition, it is completely odorless and not allergenic!
Costs you have are software purchases and then print to Giclée Fine Art Print. There are more to choose and the costs can differ quite considerably. Cheapest is undoubtedly German Bestcanvas.se which often runs super prices in different formats for in round throws 200kr plus shipping, freight free at 800kr.

Digital konst som är skapad på dator med hjälp av diverse rit och målarprogram och sedan printade som giclée fine art print. Kan jämföras med annan form av konsttryck som t.ex. kopparstick, litografi, silkscreentryck m.fl.
Tyvärr så har Giclée inte nått samma status som de andra grafiska formerna. Digital konst är inte rumsrent kan man säga men det är på frammarsch och kan kanske få en högre status i framtiden. Framför allt om fler etablerade konstnärer börjar använda det digitala mediet och att acceptansen blir högre hos gallerierna. Jag själv använder digitala medier både för att skissa, som underlag för målningar i traditionella medier så som olja, akrylakvarell m.fl. Men även som färdiga alster i digitalt utförande och printade som Giclée I dag finns det ett flertal program att använda för att rita, måla på datorn. Vi har Adobes Photoshop och i viss mån Adobes Illustrator men mer specifika program som Corel Painter, Krita, Paintstorm Studio, ArtRage, Media Bang Paint, JumpPaint och Clip Studio Paint. Kan finnas fler men dessa täcker det mesta, ja vi har förstås Gimp det fria photshop linande programmet med det absolut värsta interfacet och knökigt till tusen så det är inget jag rekomenderar. Vissa program har en högre inlärningströskel än andra, en del är lättare att förstå. De flesta har oändliga inställningsmöjligheter fram för allt när det gäller penslar. Vilket program man föredrar är en smaksak, gratis eller köpta, Adobes Photoshop kan man få för 120kr månaden, det är numera helt molnbaserat och går inte att köpa fristående. De flesta program har demoversioner så man kan testa dem innan köp, en del är gratis så där är det bara att tanka ned. Fördelen med digitala målarprogram är, du behöver inte köpa ny färg, penslar, duk, spännram mm. Dessutom är det helt luktfritt och inte allergeniskt! Kostnader man har är inköp av programvara och sedan tryck till Giclée Fine Art Print. Där finns det fler att välja och kostnaderna kan skilja ganska rejält. Billigast är utan tvekan tyska Bestcanvas.se som ofta kör superpriser på olika format för i runda slängar 200kr st plus frakt, fraktfritt vid 800kr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *