Categories
Okategoriserade

Damaged back!

Started at the gym this Monday and it went fine. when i got home i go into the studio and happen to stumble across some cords on the floor. It hurts in my back and I fall into the floor, I got so bad that with distress and scarcity I couldn’t get up. Now I have spent the days on the sofa eating painkillers. Nothing I want right now, I want to paint, got home more color on Monday night.

Categories
Okategoriserade

Midsummer

Then almost the Midsummer celebration is over for this year. Quiet, took some herring and snapped in all simplicity for myself just because.
A little hysterical with this midsummer celebration can one think, on the other hand I have celebrated a number of times in my life. Tested a new kind of brandy with pors. Can I really recommend the hottest cold ice cream it should be served.

Då är nästan midsommarfirandet över för detta år. Vart lugnt, tog lite sill och snapps i all enkelhet för mig själv bara för att.
Lite hysteriskt med detta midsommarfirande kan en tycka, å andra sidan så har jag ju firat ett antal gånger i mitt liv. Testade ett nytt sorts brännvin med pors. Kan jag verkligen å det varmaste rekomendera, isande kall ska den serveras.

Categories
Okategoriserade

Digital Paintings

Digital art that is created on computer with the help of various drawings and painting programs and then printed as giclée fine art print. Can be compared to another form of art print such as copper engraving, lithography, silk screen printing etc.
Unfortunately, Giclée has not reached the same status as the other graphical forms. Digital art is not room-rich, it can be said but it is on the rise and may perhaps get a higher status in the future.
Especially if more established artists start using the digital medium and that the acceptance is higher at the galleries.
I myself use digital media both for sketching, as a basis for paintings in traditional media such as oil, acrylic paint etc. But also as finished articles in digital design and printed as Giclée
Today, there are several programs to use to draw, paint on the computer. We have Adobe Photoshop and to some extent Adobe Illustrator but more specific programs like Corel Painter, Chalk, Paintstorm Studio, ArtRage, Media Bang Paint, JumpPaint and Clip Studio Paint.
There may be more but these cover most things, yes we have of course Gimp the free photshop-lining program with the absolutely worst interface and bumpy to a thousand so it’s nothing I recommend.
Some programs have a higher learning threshold than others, some are easier to understand. Most have endless options for everything for brushes.
Which program you prefer is a matter of taste, free or purchased, Adobe’s Photoshop can be obtained for 120 SEK a month, it is now completely cloud-based and cannot be purchased separately. Most programs have demo versions so you can test them before buying, some are free so there is just to refuel.
The advantage of digital painting programs is, you do not need to buy new paint, brushes, canvas, tensioning frame, etc. In addition, it is completely odorless and not allergenic!
Costs you have are software purchases and then print to Giclée Fine Art Print. There are more to choose and the costs can differ quite considerably. Cheapest is undoubtedly German Bestcanvas.se which often runs super prices in different formats for in round throws 200kr plus shipping, freight free at 800kr.

Digital konst som är skapad på dator med hjälp av diverse rit och målarprogram och sedan printade som giclée fine art print. Kan jämföras med annan form av konsttryck som t.ex. kopparstick, litografi, silkscreentryck m.fl.
Tyvärr så har Giclée inte nått samma status som de andra grafiska formerna. Digital konst är inte rumsrent kan man säga men det är på frammarsch och kan kanske få en högre status i framtiden. Framför allt om fler etablerade konstnärer börjar använda det digitala mediet och att acceptansen blir högre hos gallerierna. Jag själv använder digitala medier både för att skissa, som underlag för målningar i traditionella medier så som olja, akrylakvarell m.fl. Men även som färdiga alster i digitalt utförande och printade som Giclée I dag finns det ett flertal program att använda för att rita, måla på datorn. Vi har Adobes Photoshop och i viss mån Adobes Illustrator men mer specifika program som Corel Painter, Krita, Paintstorm Studio, ArtRage, Media Bang Paint, JumpPaint och Clip Studio Paint. Kan finnas fler men dessa täcker det mesta, ja vi har förstås Gimp det fria photshop linande programmet med det absolut värsta interfacet och knökigt till tusen så det är inget jag rekomenderar. Vissa program har en högre inlärningströskel än andra, en del är lättare att förstå. De flesta har oändliga inställningsmöjligheter fram för allt när det gäller penslar. Vilket program man föredrar är en smaksak, gratis eller köpta, Adobes Photoshop kan man få för 120kr månaden, det är numera helt molnbaserat och går inte att köpa fristående. De flesta program har demoversioner så man kan testa dem innan köp, en del är gratis så där är det bara att tanka ned. Fördelen med digitala målarprogram är, du behöver inte köpa ny färg, penslar, duk, spännram mm. Dessutom är det helt luktfritt och inte allergeniskt! Kostnader man har är inköp av programvara och sedan tryck till Giclée Fine Art Print. Där finns det fler att välja och kostnaderna kan skilja ganska rejält. Billigast är utan tvekan tyska Bestcanvas.se som ofta kör superpriser på olika format för i runda slängar 200kr st plus frakt, fraktfritt vid 800kr.

Categories
Okategoriserade

Treatment

Started a new treatment prepared by the physiotherapist Frida at Årsta Health Center.
Should also start at the gym Träningsbasen , partly to strengthen my muscles but also as part of the treatment of my bad back.
Should buy a monthly card tonight to see if my body works with the exercise.
Tomorrow I start training, it will be the first time in a gym in six years you will take it easy in the beginning

Categories
Okategoriserade

What’s Going On

I am currently in the process of trying to get a number of paintings for an exhibition. Have a little problem with my back which makes it difficult to sit in front of the easel for a long time.
Has been with physiotherapist today and received some new exercises that will hopefully help.
Secondly, I am doing a book project, a picture book for adults with erotic art. It will exclusively contain paintings made by me and with slightly different models as well as myself in some cases.