Po Andersson född 1951 i Uppsala
Professionell konstnär och avancerad amatörfotograf till professionen. Har arbetat som konstnär sedan 1984 och fotograf sedan 2011.

Numera pensionerad men försöker att hålla igång både måleri och fotografering så gott det går.
Denna sida visar en del av mina alster både inom måleriet och fotograferandet.
Det är även möjligt att köpa mina fotografier och bilder som Fine Art Print och leverans direkt från tryckeriet. Se länken “Fine art america”

Po Andersson born in 1951 in Uppsala
Professional artist and advanced amateur photographer for the profession. Has worked as an artist since 1984 and photographer since 2011. Now retired but trying to keep both painting and photography as good as possible.
This page shows some of my productions both in painting and photography.
It is also possible to buy my photographs and pictures as Fine Art Print and delivery directly from the printing house. See the link “Fine art america”

News
New horses in the Horses gallery.