Po Andersson född 1951 i Uppsala
Professionell konstnär och avancerad amatörfotograf till professionen. Har arbetat som konstnär sedan 1984 och fotograf sedan 2011.

Numera pensionerad men försöker att hålla igång både måleri och fotografering så gott det går.
Denna sida visar en del av mina alster både inom måleriet och fotograferandet.
Det kommer även vara möjligt att köpa mina fotografier som Fine Art Aluminium och leverans direkt från tryckeriet.

Po Andersson born in 1951 in Uppsala
Professional artist and advanced amateur photographer for the profession. Has worked as an artist since 1984 and photographer since 2011.

Now retired but trying to keep both painting and photography as good as possible.
This page shows some of my productions both in painting and photography.
It will also be possible to buy my photographs like Fine Art Aluminum and shipped directly from the print shop.

AdultFolio - the free networking website for the modeling and photographic industry


error: Content is protected !!